Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Възстановяване на проводимостта на филтърните диги на обект: "Регионално депо за неопасни отпадъци, с.Цалапица, община Родопи".

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2022-11-08 12:55:00
№ 20221108Xqgw9527069

Описание:

"Възстановяване на проводимостта на филтърните диги на обект: "Регионално депо за неопасни отпадъци, с.Цалапица, община Родопи".

1.Изкопаване на траншея в депонираните битови отпадъци за разкриване на филтрите;

2.Изпълняване на пробни шурфове за установяване на дебелината на филтриращия слой и изготвяне на профил. Установяване на дълбочината на затлачване на филтъра и съответната дълбочина за изземване на затлаения филтърен материал;

3.Прецизно и внимателно изземване на филтърния материал така, че да не се наруши целостта на защитното полиетиленово фолио;

4.Възстановяване на филтрите с подходящ дренажен материал, съгласно съществуващата техническа документация, чертежи и детайли на работния проект.

5.Необходимо е в индикативното предложение да бъде упоменат и примерен срок за изпълнение на дейностите, който започва да тече - считано от момента на подаване на писмена заявка от общината.

Желаещите да се включат в пазарното проучване могат да изпращат своите индикативни Ценови предложения до 17:15 часа на 15.11.2022 г. (вторник)

Ø по електронен път на следния електронен адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg

или

Ø на хартиен носител на следния пощенски адрес:

Община Пловдив

гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1

деловодство, на вниманието на инж.Анести Тимчев - Зам.-кмет "Екология и здравеопазване"

 Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство.

 Приложения:

1.Индикативно Ценово предложение – образец.


Документи
33092022081311_Индикативен ценови образец.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки