Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Въвеждане на мерки за ЕЕ и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на Община Пловдив

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2022-11-08 10:34:26
№ 20221108tnAK9536783

Описание:

Покана за представяне на индикативни Ценови оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за откриване на обществена поръчка с предмет: "Въвеждане на мерки за ЕЕ и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на Община Пловдив",по проект № BGENERGY-2.002-0018, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 

1. ДГ "Десислава" 

2. ДГ "Еделвайс"

3. ДГ "Светлина"


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото Ви отправяме Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 във вр. с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, за обществена поръчка с обект – „строителство“ и предмет: "Въвеждане на мерки за ЕЕ и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на Община Пловдив",по проект № BGENERGY-2.002-0018, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

1. ДГ "Десислава"

2. ДГ "Еделвайс"

3. ДГ "Светлина" 

 

Община Пловдив Ви кани да вземете участие в настоящите пазарни консултации, по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, за определяне на прогнозната стойност на горепосочената поръчка, като ни представите Ваша индикативна Ценова оферта за строителството, предмет на обществената поръчка.

 

Индикативната Ви Ценова оферта трябва да бъде съобразена с изискванията, насоките и спецификациите, заложени в Техническите спецификации, които са приложени към настоящата покана.

 

Желаещите да се включат в пазарните консултации могат да изпращат своите индикативни Ценови предложения до 28.11.2022 г. включително по електронен път на следния електронен адрес: i_sabkova@plovdiv.bg

 Може да се подадат Ценови предложения за едната, двете или трите детски градини.

 

Приложения:

 

1.    Технически спецификации- за трите ДГ;

2.    Индикативно Ценово предложение – образец – за всяка от трите детски градини.Документи
18582022081511_Х Техническа спецификация ДЕСИСЛАВА.pdf
19122022081511_Х Техническа спецификация ЕДЕЛВАЙС.pdf
19222022081511_Х Техническа спецификация СВЕТЛИНА.pdf
19312022081511_ДГ Десислава - Ценово предложение (1).xlsx
19402022081511_ДГ Еделвайс - Ценово предложение.xlsx
19492022081511_ДГ Светлина - Ценово предложение.xlsx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки