Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2023-05-17 09:10:30
№ 20230517ESdj9567834

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви отправям Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване по чл. 21, ал. 2 от ЗОП, за обществена поръчка с обект – „доставка“ и предмет: „Доставка на контейнери за събиране на отпадъци за нуждите на Община Пловдив“.

 Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на горецитираната обществена поръчка, като ни представите Ваше индикативно предложение за прогнозна стойност по дейностите, при спазване на условията на приложения проект на техническа спецификация.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите индикативни ценови предложения до дата 08.06.2023 година до 17:15 часа на следния електронен адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg или на хартия на следния пощенски адрес: деловодство на община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на инж. Вяра Колева – Директор дирекция „Екология и управление на отпадъците“.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Вяра Колева, директор на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив -  тел. 032/656 873 и г-жа Елена Тотолакова-Пашова, гл. експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив - тел. 032/656 - 754

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка и имат за цел максимално коректна подготовка на бъдещата обществена поръчка.

 

Приложения:

1.    Техническа спецификация;

2.    Индикативно Ценово предложение – образец.


Документи
11472023170905_34322023091705_Приложение 1 - ТС (1).docx
11552023170905_34412023091705_Приложение 2- Ценово предложение.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки