Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Разработване на Работен проект за изграждане на приемна зона със сепарираща инсталация на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) с.Цалапица, област Пловдив

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2023-07-03 17:13:47
№ 20230703PXVn9576073

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           С настоящото Ви отправям покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, за обществена поръчка с предмет:

         „Разработване на Работен проект за изграждане на приемна зона със сепарираща инсталация на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) с.Цалапица, област Пловдив“.

 Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на горе цитираната обществена поръчка, като ни представите Ваше индикативно предложение за прогнозна стойност по дейностите, посочени в приложения образец, при спазване на условията на представеното Техническо задание.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите индикативни ценови предложения до дата 13.07.2023 г., (четвъртък) до 17:15 часа на следния електронен адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg или на хартия на следния пощенски адрес: деловодство на община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на инж. Вяра Колева – Директор на дирекция „Екология и управление на отпадъците“.

За допълнителна информация може да се обръщате към инж. Вяра Колева, директор на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив -  тел. 032/656 873.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното

пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка и имат за цел максимално коректна подготовка на бъдещата обществена поръчка.

 Приложения:

1.Техническа спецификация;

2. Индикативен ценови образец.


Документи
16222023031707_Техническо задание.pdf
16432023031707_Индикативен ценови образец.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки