Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Е

Освобождаване на гаранции за участие

Дата: 2016-06-06 10:05:00

Описание:

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Във връзка с влезли в сила Решение №16РОП7(2)/13.05.2016 г. за избор на изпълнители и Решение № 16РОП7(1)/ 13.05.2016 год. за прекратяване на ОП № 4 и на основание чл. 62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП, на 31.05.2016 год. са освободени внесените гаранции за участие в процедурата на следните участници:

„НЕОТЕРМ“ ООД с ЕИК 128578057, „ЦИД Атлас“ ООД с ЕИК 825024892, „СИГРОТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД с ЕИК 203420709, „МУЛТИТЕРМ“ ООД с ЕИК 115035606, „ВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с ЕИК 115514421 и „МИГ Инженеринг“ ЕООД с ЕИК 115109387.

 

На класираните на първо и второ място участници, гаранциите ще бъдат освободени в законоустановения срок, след сключване на договори за изпълнение на обществената поръчка по съответните обособени позиции.  


<-- Обратно към поръчката