Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ НА НАДЛЕЗ НАД Ж.П. ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – ГАРА ФИЛИПОВО – БУРГАС – „КАРЛОВСКИ НАДЛЕЗ”

Договор и приложения, Информация за освобождаване на гаранция

Дата: 2016-06-30 10:05:00

Описание:

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

На основание влязло в сила Решение №16РОП11-1/13.05.2016 г. за избор на изпълнител и чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП, с насочено Уведомление за освобождаване на гаранция Z1580/30.05.2016 г. до директор дирекция „Счетоводство” са освободени гаранциите за участие в процедурата на следните участници: „Мостремонт 97” ООД, ЕИК 121329402.

На класираните на първо и второ място участници гаранцията за участие е освободена на основание чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП и сключен Договор №ДГ576/24.06.2016 г. за изпълнение на обществената поръчка, с насочено Уведомление за освобождаване на гаранция Z11926/27.06.2016 г. до директор дирекция „Счетоводство” на следните участници : „Пътища Пловдив” АД, ЕИК 115004094.

В процедурата са взели участие две дружества.


Документи
15102016201007_Договор-изведен-Инженеринг.pdf
15302016201007_Техн. предл.-Инженеринг.pdf
15482016201007_Приложения 2-Пътища.pdf

<-- Обратно към поръчката