Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Извършване на СМР/СРР на обект - ЦДГ „Весела”, гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 67, район „Северен”

Договор и приложения, Информация за освобождаване на гаранция

Дата: 2016-07-08 10:40:00

Описание:

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

На основание влязло в сила Решение №16РОП50-2/14.06.2016 г. за избор на изпълнител и чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП, с насочено Уведомление за освобождаване на гаранция Z1969/29.06.2016 г. до директор дирекция „Счетоводство” са освободени гаранциите за участие в процедурата на следните участници: „АС-Строй-Янко Славчев” ЕООД, ЕИК 131204831.

На класираните на първо и второ място участници гаранцията за участие е освободена на основание чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП и сключен Договор №16ДГ605/06.07.2016 г. за изпълнение на обществената поръчка, с насочено Уведомление за освобождаване на гаранция Z12054/07.07.2016 г. до директор дирекция „Счетоводство” на следните участници : „Ева 73” ЕООД, ЕИК 201672138; „Пирс-Д” ООД, ЕИК 825287345

В процедурата са взели участие три дружества.


Документи
49182016201007_Договор ПКБ-изведен.pdf

<-- Обратно към поръчката