Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изработване, доставки и монтаж на мебелировка за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „КОТО” ЕООД

Дата: 2016-07-29 10:00:00

Описание:

ДО

„КОТО” ЕООД

ЕИК: 175198668

 

Уважаеми дами и господа,

На дата 27.07.2016 г. Ви е изпратено Решение №16РОП56(7)/26.07.2016г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”, открита с Решение №16РОП56/07.06.2016г. и публикувана в РОП под уникален номер 00267-2016-0060

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – koto_bg@yahoo.com

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение №16РОП56(7)/26.07.2016г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”, открита с Решение №16РОП56/07.06.2016г. и публикувана в РОП под уникален номер 00267-2016-0060, се счита за надлежно връчено на „КОТО” ЕООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 29.07.2016г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на съобщението с което Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №16РОП56(7)/26.07.2016г. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 27.07.2016г.

 

С уважение,

Тодор Тодоров

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

Настоящото съобщение в едно с разпечатката, описана в него, е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


Документи
20462016291007_SAOBSHTENIE-43-4-KOTO.pdf.p7s
20522016291007_SAOBSHTENIE-43-4-KOTO.pdf

<-- Обратно към поръчката