Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВХОДНО – ИЗХОДНИТЕ ТОЧКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Образец на еЕЕДОП

Дата: 2016-08-04 11:17:00

Описание:

Предоставя се електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП) - файл, който е предназначен за изполване в електронната система за онлайн попълване на ЕЕДОП, поддържана от Европейската комисия.

За да поплъните образеца е необходимо да преминете през следните стъпки:

1. Изтеглете приложеният към настоящата публикация файл - "espd-request.xml" и го съхранете на компютъра си.

2. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=bg  

3. В долната част на страницата под въпроса "Вие сте ?" маркирайте "Икономически оператор"

4. В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "Заредите файл ЕЕДОП"

5. В новопоялвилото се поле "Качите документ" натиснете бутона "Разглеждане...", след което намерете и изберете файла, който запазихте на компютъра си в стъпка № 1.

6. В новопоявилото се поле "Where is your business located" изберете от падащото меню "България" и натиснете бутона "Напред"

7. Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След поплъване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона "Напред". Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се появи бутон "Печат", чрез натискането на който попълненият ЕЕДОП може да бъде съхранен като PDF файл и съответно разпечатан на хартия. Документа се разпечатва, подписва се от подателя му и се прилага към офертата за участие.


 


Документи
48492016041108_espd-request.xml

<-- Обратно към поръчката