Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / "Управление на проектни предложения на община Пловдив, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, включени в Инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет"

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Дата: 2016-10-18 13:42:00

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в цитираната обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 21.10.2016г. от 11:00 часа в зала № 36 на Община Пловдив,  находяща се на адрес: гр.Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, ет. 3.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Представяме Ви резултатите от техническата оценката на офертите на допуснатите участници, в низходящ ред:

1. „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД        

Подпоказател „І. Описание на дейностите по управление на проектите, организация на изпълнението, план за разпределение на задачите между екипа, координация с възложителя“

60 точки

Подпоказател „ІІ. Управление на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора“

40 точки

Общо по показател „Техническо предложение” (OT = (ТN / TNmax) *65)

65 точки

2. Обединение „ЕКОПРО ПЛОВДИВ“     

Подпоказател „І. Описание на дейностите по управление на проектите, организация на изпълнението, план за разпределение на задачите между екипа, координация с възложителя“

45 точки

Подпоказател „ІІ. Управление на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора“

30 точки

Общо по показател „Техническо предложение” (OT = (ТN / TNmax) *65)

48,75 точки

3. ДЗЗД „ПЛОВДИВ М 2023“             

Подпоказател „І. Описание на дейностите по управление на проектите, организация на изпълнението, план за разпределение на задачите между екипа, координация с възложителя“

30 точки

Подпоказател „ІІ. Управление на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора“

40 точки

Общо по показател „Техническо предложение” (OT = (ТN / TNmax) *65)

45,50 точки

 

4. Консорциум „ППМ - ЕКОРИС“

Подпоказател „І. Описание на дейностите по управление на проектите, организация на изпълнението, план за разпределение на задачите между екипа, координация с възложителя“

30 точки

Подпоказател „ІІ. Управление на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора“

10 точки

Общо по показател „Техническо предложение” (OT = (ТN / TNmax) *65)

26 точки

С уважение,            

ТОДОР ТОДОРОВ

Директор на  дирекция „Обществени поръчки”, Община Пловдив,

Председател на комисията, назначена със Заповед №16ОА1392/09.06.2016 г.

 

Дата: 18.10.2016г.


Документи
47552016181310_saobshtenie-181016.PDF

<-- Обратно към поръчката