Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставки на строителни материали за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по две обособени позиции

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "ДОММИКС.БГ" ООД

Дата: 2016-11-18 13:05:00

Описание:

ДО

„ДОММИКС.БГ“ ООД

ЕИК:202214535

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На дата 15.11.2016 г. Ви е изпратено Решение №16РОП79(4)/15.11.2016г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставки на строителни материали за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по две обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Доставки на основни строителни материали и техните принадлежности“

Обособена позиция №2 „Доставки на инструменти, строителна химия и ВиК материали“

открита с Решение №16РОП79/29.08.2016г. и публикувана в РОП под уникален номер 00267-2016-0087.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения адрес на електронна поща – g.mihaylov@dommix.bg.

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: Решение №16РОП79(4)/15.11.2016г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставки на строителни материали за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по две обособени позиции“, открита с Решение №16РОП79/29.08.2016г. и публикувана в РОП под уникален номер 00267-2016- 0087, се счита за надлежно връчено на „ДОММИКС.БГ“ ООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 18.11.2016г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на съобщението с което Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №16РОП79(4)/15.11.2016г. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 15.11.2016г.

 

С уважение,

ТОДОР ТОДОРОВ

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив


Документи
13162016181611_Съобщение по чл.43, ал.4.PDF

<-- Обратно към поръчката