Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА ОП „ОБЩИНСКА ОХРАНА” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Документация за обществената поръчка

Дата: 2016-12-10 23:00:00

Описание:

Указания за използване на електронната система за ЕЕДОП:

Предоставя се електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП). Това e файл, които e предназначен за изполване в електронната система за онлайн попълване на ЕЕДОП, поддържана от Европейската комисия.

За да поплъните такъв образец е необходимо да преминете през следните стъпки:

1. Изтеглете приложения към настоящата публикация файл с разширение *.xml (espd-EQ.xml) и го съхранете на компютъра си.

2. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg (ако е необходимо изберете езика, на който желаете да работите)

3. В долната част на страницата под въпроса "Вие сте ?" маркирайте "Икономически оператор"

4. В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "Заредите файл ЕЕДОП"

5. В новопоялвилото се поле "Качите документ" натиснете бутона "Разглеждане..." ("Choose file"), след което намерете и изберете файла, който запазихте на компютъра си в стъпка 1.

6. В новопоявилото се поле "Where is your business located" изберете от падащото меню "България" и натиснете бутона "Напред"

7. Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След поплъване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона "Напред". Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се появи бутон "Печат", чрез натискането на който попълненият ЕЕДОП може да бъде съхранен като PDF файл и съответно разпечатан на хартия. Документа се разпечатва, подписва се надлежно (с посочване на имената и качеството на всяко лице, което подписва документа) и се прилага към документите за участие в процедурата.


Документи
29422016121012_DOCUMENTACIA-101216-1.pdf
29502016121012_ESPD-2016S239-435260.docx
29562016121012_PRILOJENIA-2016S239-435260.rar
30012016121012_espd-EQ.xml

<-- Обратно към поръчката