Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Поддръжка на Езерото (основен фонтан) и прилежащия сух фонтан в Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - ГД „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ ЕООД – „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД“

Дата: 2017-01-16 09:30:00

Описание:

ДО

ГД „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ ЕООД – „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД“

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 12.01.2017 г. Ви е изпратено Решение №16РОП78(17)/12.01.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на Езерото (основен фонтан) и прилежащия сух фонтан в Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив ”, открита с Решение №16РОП78/16.08.2016г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – valerisolakov@abv.bg

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №16РОП78(17)/12.01.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на Езерото (основен фонтан) и прилежащия сух фонтан в Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив ”, открита с Решение №16РОП78/16.08.2016г. и публикувана в РОП, се счита за надлежно връчено на      ГД „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ ЕООД – „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД“, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 16.01.2017г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №16РОП78(17)/12.01.2017г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 12.01.2017г.

 

 

С уважение,

 

Елена Караманова

Председател на комисията 


Документи
42542017160901_съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП.pdf

<-- Обратно към поръчката