Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Извършване на физическа охрана на обекти на Община Пловдив и звената на общинска издръжка

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ АД

Дата: 2017-02-13 10:25:00

Описание:

ДО

 „СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ“ АД

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 09.02.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП2(5)/09.02.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа охрана на обекти на Община Пловдив и звената на общинска издръжка”, открита с Решение №17РОП2/03.01.2017г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – krasen.krastev@security-holding.com

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №17РОП2(5)/09.02.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа охрана на обекти на Община Пловдив и звената на общинска издръжка ”, открита с Решение №17РОП2/03.01.2017г., се счита за надлежно връчено на      „СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ“ АД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 13.02.2017г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП2(5)/09.02.2017г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 09.02.2017г.

 

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров

Директор на дирекция „Обществени поръчки“


Документи
32262017131002_съобщение по чл.43, ал. 4 от ЗОП.pdf

<-- Обратно към поръчката