Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕФМЖС по 7 обособени позиции

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "БУЛМАКС 2012" ЕООД

Дата: 2017-05-04 11:37:00

Описание:

ДО

„БУЛМАКС 2012“ ЕООД, ЕИК: 202224045

Уважаеми дами и господа,

На дата 02.05.2017г. Ви е изпратено Решение №17РОП20(3)/02.05.2017г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 7 обособени позиции”, открита с Решение № 17РОП20/22.03.2017г., уникален номер на поръчката в РОП: 00267-2017-0022.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на електронна поща – bulmax2012@abv.bg.

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на писмото, поради което съгласно условието, описано в съобщението, с което Ви е изпратено Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение №17РОП20(3)/02.05.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност  на многофамилни жилищни сгради по 7 обособени позиции”, открита с Решение № 17РОП20/22.03.2017г., с уникален номер на поръчката в РОП: 00267-2017-0022, се счита за надлежно връчено на „БУЛМАКС 2012“ ЕООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 04.05.2017г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП20(3)/ 02.05.2017г., както и до доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 02.05.2017г.

С уважение,

Тодор Тодоров

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

 

 

 


Документи
49142017041105_Съобщение по чл. 43 ал.4 до БУЛМАКС 2012.docx.p7s

<-- Обратно към поръчката