Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Текущи ремонтни дейности на обект „СТРЕЛБИЩЕН КОПЛЕКС“,Бул. „Източен“ №10

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП Данаила Билд ЕООД

Дата: 2017-05-05 09:05:00

Описание:

ДО

 „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 03.05.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП15(3)/02.05.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонтни дейности на обект „СТРЕЛБИЩЕН КОПЛЕКС“,Бул. „Източен“ №10 ”, открита с Решение №17РОП15/21.02.2017г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – danailabuild@abv.bg

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №17РОП15(3)/02.05.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонтни дейности на обект „СТРЕЛБИЩЕН КОПЛЕКС“,Бул. „Източен“ №10”, открита с Решение №17РОП15/21.02.2017г., се счита за надлежно връчено на   „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 05.05.2017г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП15(3)/02.05.2017г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 03.05.2017г.

 

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров

Директор на дирекция „Обществени поръчки“


Документи
17562017050905_Данаила Билд.pdf

<-- Обратно към поръчката