Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по три обособени позиции

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ем Ойл ЕООД

Дата: 2017-05-09 10:30:00

Описание:

ДО

 „Ем Ойл“ ЕООД

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 04.05.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП6(10)/04.05.2017г. за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка ” по три обособени позиции, открита с Решение №17РОП6/25.01.2017г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – em_oil@abv.bg

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №17РОП6(10)/04.05.2017г. за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка”, открита с Решение №17РОП6/25.01.2017г., се счита за надлежно връчено на  „Ем Ойл“ ЕООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 09.05.2017г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП6(10)/04.05.2017г., което е публикувано към настоящата преписка с публикация от дата 04.05.2017г.

 

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров

Директор на дирекция „Обществени поръчки“

 

 


Документи
43192017091005_Ем Ойл.pdf

<-- Обратно към поръчката