Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за улично осветление и светофарни уредби

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП Мост Енерджи АД

Дата: 2017-07-24 15:20:00

Описание:

ДО

 „Мост Енерджи“ АД

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 20.07.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП43(3)/20.07.2017г. за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ ”, открита с Решение №17РОП43/01.06.2017г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – office@mostenergy.eu

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №17РОП43(3)/20.07.2017г. за прекратяване  на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ ”, открита с Решение №17РОП43/01.06.2017г., се счита за надлежно връчено на     „Мост Енерджи“ АД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 24.07.2017г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП43(3)/20.07.2017г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 20.07.2017г.

 

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров

Директор на дирекция „Обществени поръчки“

 


Документи
38192017241507_Мост Енерджи.pdf

<-- Обратно към поръчката