Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА КОМПЛЕКС ЗА СПОРТНА СТРЕЛБА

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "ПЕНТАХРОН" ЕООД

Дата: 2017-08-14 17:05:00

Описание:

ДО

"ПЕНТАХРОН" ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

На дата 11.08.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП50(7)/11.08.2017г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА КОМПЛЕКС ЗА СПОРТНА СТРЕЛБА”, открита с Решение 17РОП50/20.06.2017г. и с уникален номер в РОП 00267-2017-0057

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – pentahron@gmail.com

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение №17РОП50(7)/11.08.2017г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 14.08.2017г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП50(7)/11.08.2017г., както и до доклада и протокола от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 11.08.2017г.

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров           

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

14.08.2017г.


Документи
48452017141608_SAOBSHTENIE-43-4-PENTAHRON.pdf

<-- Обратно към поръчката