Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за обект „Учебен център в двора на ОУ „Кирил Нектариев“, кв. „Дружба“, район Източен, гр. Пловдив“: по проект „Всички заедно – за по – добро образование и здраве“ по българо – швейцарска прогр

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Дата: 2017-09-21 09:50:00

Описание:

ДО

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 19.09.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП46(6)/19.09.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за обект „Учебен център в двора на ОУ „Кирил Нектариев“, кв. „Дружба“, район Източен, гр. Пловдив“, открита с Решение №17РОП46/07.06.2017г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – parsec_group@abv.bg

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №17РОП46(6)/19.09.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за обект „Учебен център в двора на ОУ „Кирил Нектариев“, кв. „Дружба“, район Източен, гр. Пловдив“, открита с Решение №17РОП46/07.06.2017г., се счита за надлежно връчено на    „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 21.09.2017г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП46(6)/19.09.2017г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 19.09.2017г.

 

 

С уважение,

 

Елена Караманова

Юрист по проект


Документи
07042017211009_съобщение по чл. 43 от ЗОП.pdf

<-- Обратно към поръчката