Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Строителство по две обособени позиции: 1. Основен ремонт на покрива на складови помещения, находящи се в Траурен парк "Централен" - община Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" №73; 2. Изграждане на 4 (четири) броя колумбарийни стени

Промяна на датата за отваряне и оповестяване на ценовите предложения

Дата: 2017-10-09 16:50:00

Описание: На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП уведомяваме лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, че на 13.10.2017г. от 16.00 часа в Административната сграда на ОП „Траурна дейност“, град Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73, ще се отворят и оповестят ценовите предложения в процедура с предмет: „Строителство по две обособени позиции: 1. Основен ремонт на покрива на складови помещения, находящи се в Траурен парк "Централен" - община Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" №73; 2. Изграждане на 4 (четири) броя колумбарийни стени в траурните паркове "Централен" и "Север" в град Пловдив, съгласно Типов проект“, а не на 10.10.2017г. от 10.00 часа.

Светла Карастоянова       /п/
Председател на комисията, назначена със Заповед № ЗД-38/27.09.2017г.


<-- Обратно към поръчката