Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ОТ НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Документация за обществената поръчка

Дата: 2017-10-17 10:32:00

Описание:

Линк към обявление за поръчка в ОВ на ЕС (2017/S 199-409764): http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409764-2017:TEXT:BG:HTML 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
ЧАСТ I: УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
рАЗДЕЛИ:
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
ІІ. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
V.  РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
VІ. КОМУНИКАЦИЯ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
ЧАСТ ІІ: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЧАСТ IІІ: ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Приложение №2.1 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 1 (образец)
Приложение №2.2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 2 (образец)
Приложение №2.3 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 3 (образец)
Приложение №2.4 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 4 (образец)
Приложение №3.1 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 1 (образец)
Приложение №3.2 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 2 (образец)
Приложение №3.3 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 3 (образец)
Приложение №3.4 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 4 (образец)
Приложение №4EДИНЕН ЕВПОРЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (образец)
Приложение №5Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (образец) 


Документи
51172017171010_DOCUMENTACIA-17ROP80.pdf
51212017171010_PRILOJENIA-OBRAZCI.rar

<-- Обратно към поръчката