Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив

Съобщение по чл. 203 от ЗОП

Дата: 2017-11-15 11:19:00

Описание:
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 203 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с разпоредбите на чл. 203, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и методическо указание  № МУ–3/22.05.2017г. на Агенцията по обществени поръчки, Ви уведомяваме за следното:

На дата 14.11.2017г. в Община Пловдив е постъпила жалба с Вх.№17РОП81(3)/14.11.2017г. срещу решение №17РОП81/17.10.2017г., с което е открита настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалбата е регистрирана и в Комисия за защита на конкуренцията под № ВХР-2414-14.11.2017 като в нея се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

С оглед на гореизложеното всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

В случай, че решението на възложителя остане в сила или искането за временна мярка бъде отхвърлено, сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени в съответствие с разпоредбите на чл. 100, ал. 11 от ЗОП и чл. 28, ал. 5 от ППЗОП.


<-- Обратно към поръчката