Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Извършване на ремонтни дейности на Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов”.

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП Крисбауен ЕООД

Дата: 2017-11-16 15:14:00

Описание:

ДО

 „КРИСБАУЕН“ ЕООД

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 14.11.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП73(4)/14.11.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов”, открита с Решение №17РОП73/15.09.2017г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – krisbauen@abv.bg

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №17РОП73(4)/14.11.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов ”, открита с Решение №17РОП73/15.09.2017г., се счита за надлежно връчено на  „КРИСБАУЕН“ ЕООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 16.11.2017г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП73(4)/14.11.2017г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 14.11.2017г.

 

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров

Директор на дирекция „Обществени поръчки“

 


Документи
33322017161511_Крисбауен.pdf

<-- Обратно към поръчката