Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Инженеринг (изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив

Съобщение по чл. 203 от ЗОП

Дата: 2017-11-29 11:02:00

Описание:

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 203 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с разпоредбите на чл. 203, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и методическо указание  № МУ–3/22.05.2017г. на Агенцията по обществени поръчки, Ви уведомяваме за следното:

На дата 29.11.2017г.  в Община Пловдив е постъпила жалба с Вх.№ 17РОП83-9/29.11.2017 г.  срещу разяснение с изх.№17РОП83-7/23.11.2017г. Жалбата е регистрирана и в Комисия за защита на конкуренцията под ВХР-2511-27.11.2017, като в нея се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

С оглед на гореизложеното всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

В случай, че искането за временна мярка бъде отхвърлено, сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени в съответствие с разпоредбите на чл. 100, ал. 11 от ЗОП и чл. 28, ал. 5 от ППЗОП.

 


<-- Обратно към поръчката