Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изготвяне на доклад за оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнението на Инженеринг за изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив“

Документация и приложения

Дата: 2017-12-02 14:25:00

Описание:

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

ІІ. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

VІ. КОМУНИКАЦИЯ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ЧАСТ ІІ: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЧАСТ IІІ: ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение №2– ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (образец)

Приложение №3 – EДИНЕН ЕВПОРЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (образец)

Приложение №4 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗОП (образец)


Документи
21462017040912_документация и приложения.rar

<-- Обратно към поръчката