Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Извършване на строителни-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции

съобщение по чл. 203 от зоп

Дата: 2017-12-06 13:50:00

Описание:
 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 203 от ЗОП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

 

     Във връзка с разпоредбите на чл. 203, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и методическо указание №МУ-3/22.05.2017г. на Агенцията по обществени поръчки, Ви уведомяваме за следното:

 

     На дата 06.12.2017г. в Община Пловдив е постъпила жалба с вх. №17РОП86-6/06.12.2017г. срещу разяснение с изх. №17РОП86-5/01.12.2017г. Жалбата е регистрирана и в Комисия за защита на конкуренцията под №ВХР-2576-06.12.2017г., като в нея се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

 

     С оглед на гореизложеното, всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.

 

     В случай, че искането за временна мярка бъде отхвърлено, сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени в съответствие с разпоредбите на чл. 100, ал. 11 от ЗОП и чл. 28, ал. 5 от ППЗОП.


<-- Обратно към поръчката