Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на работни обувки за нуждите на Доброволно формирование "Пловдив 112"

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП БУЛТЕКС 99 ЕООД

Дата: 2017-12-08 09:50:00

Описание:

ДО

„БУЛТЕКС 99“ ЕООД

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 01.12.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП79(4)/01.12.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни обувки за нуждите на Доброволно формирование „Пловдив 112“”, открита с Решение №17РОП79/13.10.2017г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – office@bultex99.com

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №17РОП79(4)/01.12.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни обувки за нуждите на Доброволно формирование „Пловдив 112“”, открита с Решение №17РОП79/13.10.2017г., се счита за надлежно връчено на  „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 08.12.2017г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП79(4)/01.12.2017г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 01.12.2017г.

 

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров


Документи
13192017081012_БУЛТЕКС.pdf

<-- Обратно към поръчката