Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ОТ НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението за определяне на изпълнители

Дата: 2017-12-22 17:19:00

Описание:

ДО:

ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ"

"АРХЛЕВЕЛ" ООД и „ЕФИКС“ ООД

"БОГОЕВ КОНСУЛТ" ЕООД

ДЗЗД "ИВТ - ПРОКОНТРОЛ"

"БИЛДКОНСУЛТ ЕНД КО" ЕООД

ОБЕДИНЕНИЕ "РИА/ТИ ДЖИ АЙ ПАУЪР"

"КИМТЕКС ЛС" ООД

ДЗЗД "САНДАНСКИ КОНСУЛТ"

"ЕН ЕКИП" ЕООД

ДЗЗД "ИНТЕР ПАРТНЕРС"

"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД

ДЗЗД "МАК КОНСУЛТ"

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Днес на дата 22.12.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП80(13)/21.12.2017г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ОТ НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВи уникален номер в РОП 00267-2017-0091, съдържаща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Обекти в район „Източен“ и район „Северен“ (ОП 1); Обособена позиция № 2 – Обекти в район „Южен“ (ОП 2); Обособена позиция № 3 – Обекти в район „Западен“ (ОП 3); Обособена позиция № 4 – Обекти в район „Тракия“ (ОП 4);

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 17:15 часа на 22.12.2017 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам за следното:

Решение №17РОП80(13)/21.12.2017г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 22.12.2017г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 22.12.2017г.

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров             

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

22.12.2017г.


Документи
40182017221712_SAOBSHTENIE-43-4.pdf

<-- Обратно към поръчката