Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ДОСТАВКИ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението за определяне на изпълнители

Дата: 2018-01-09 17:20:00

Описание:

ДО:

"МУЛТИКО 92" ООД

"ЕКС ПЛЮС" ЕООД

"НАД ДИЗАЙН" ЕООД

 

Уважаеми дами и господа,

Днес на дата 09.01.2018 г. Ви е изпратено Решение №17РОП88(3)/08.01.2018г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКИ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА” и уникален номер в РОП 00267-2017-0101, съдържаща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: МОДУЛНИ МЕБЕЛИ И ДРУГА МЕБЕЛИРОВКА ЗА ОФИСА И ДОМАКИНСТВОТО (ОП 1); Обособена позиция № 2: СТОЛОВЕ (ОП 2);

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 17:15 часа на 09.01.2018 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам за следното:

Решение №17РОП88(3)/08.01.2018г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 09.01.2018г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 09.01.2018г.

 

С уважение,

Тодор Тодоров           

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

09.01.2018 г.

*Съобщението е приложено електронно подписано в прикачения файл.


Документи
03492018091701_SAOBSHTENIE-43-4_signed.pdf

<-- Обратно към поръчката