Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Текущ ремонт на административната сграда на Детската железница в град Пловдив(бивша гара „Пионер“) – находяща се на Младежки хълм в град Пловдив

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Дата: 2015-05-13 14:13:00

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в цитираната обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 18.05.2015г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Пловдив,  находяща се на адрес: гр.Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, ет. 2.
Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
Представяме Ви резултатите от техническата оценка на офертите на участниците, както следва:
Показател "Срок за изпълнение" (С):
1. "РИВ КОМЕРС" ЕООД
Най-кратък предложен срок за изпълнение (Сmin) 20
Срок за изпълнение предложен от участника (Сn) 20
Точки по показател С (С = Сmin/Cn) 1
2. "АЙ ЕНД ДИ БИЛД" ООД
Най-кратък предложен срок за изпълнение (Сmin) 20
Срок за изпълнение предложен от участника (Сn) 20
Точки по показател С (С = Сmin/Cn) 1


Документи
08162015131505_Съобщение 13.05.2015.pdf

<-- Обратно към поръчката