Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изготвяне на доклад за оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнението на Инженеринг за изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив“

Съобщение по чл. 43 от ЗОП

Дата: 2018-04-13 17:30:00

Описание:

ДО:

„Екип-МГ“ ООД,

ДЗЗД „Обединение 2С“

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес на дата 13.04.2018 г. Ви е изпратено Решение №17РОП93(11)/13.04.2018г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнението на Инженеринг за изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив ” и уникален номер в РОП 00267-2017-0107.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 17:15 часа на 13.04.2018 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам за следното:

Решение №17РОП93(11)/13.04.2018г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 13.04.2018г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 13.04.2018г.

 

С уважение,

 

ТОДОР ТОДОРОВ      (П)

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

13.04.2018г.

 


Документи
53012018131804_съобщение 43 ЗОП.pdf

<-- Обратно към поръчката