Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: “Рехабилитация на бул. „Кукленско шосе“ в участъка от ул.“Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив”

Съобщение за спиране на процедурата

Дата: 2018-04-20 17:16:00

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.203 от ЗОП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 203, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

На дата 20.04.2018 г.  в Община Пловдив е постъпила жалба с Вх.№ 18РОП21-(1)/ 20.04.2018 г.  срещу Решение .№ 18РОП21/ 16.03.2018 г. на Възложителя по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг  /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: “Рехабилитация на бул. „Кукленско шосе“ в участъка от ул.“Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив ”, открита с Решение № 18РОП21/ 16.03.2018 г. Жалбата е регистрирана и в Комисия за защита на конкуренцията под ВХР-849-20.04.2018, като в нея се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

 

С оглед на гореизложеното, всички действия по хода на процедурата спират до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.


<-- Обратно към поръчката