Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ“

Съобщение до участниците, които не са получили решението за определяне на изпълнители

Дата: 2018-05-16 16:52:00

Описание:

ДО:

"СТИКО-2000" ООД

ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ"

"ТУСКО" ЕООД

"АВГУСТА КОНСУЛТ" ЕООД

"ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД

ДЗЗД "ИВТ - ПРОКОНТРОЛ"

"СС-КОНСУЛТ" ЕООД

ДЗЗД "МТТ-КАЛОРАЛ"

"БОГОЕВ КОНСУЛТ" ЕООД

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАНСТО ДРУЖЕСТВО "ГЕОАРХ-ВИГОРА-СТЕП"

ДЗЗД "АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2018"

"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Днес на дата 16.05.2018 г., Ви е изпратено Решение №18РОП10(6)/15.05.2018г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: с предмет: „ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ” и уникален номер в РОП 00267-2018-0010, съдържаща следните обособени позиции: Обособена позиция №1 Многофамилни жилищни сгради с адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Константин Геров“ №13, №15; гр. Пловдив, район Източен, ул. „Къпина“ №№ 11, 13 и 15, бл.4031, кв. Столипиново; и Обособена позиция №2 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район Източен, ж.к. Изгрев, ул. „Босилек“ №№ 10, 12, 14, 16, 18 и 20, бл.213 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 16:30 часа на 16.05.2018 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам за следното:

Решение №18РОП10(6)/15.05.2018г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 16.05.2018г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписката на обществената поръчка.

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров             

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

16.05.2018 г.


Документи
57572018161605_СЪОБЩЕНИЕ-43-4.pdf.p7s

<-- Обратно към поръчката