Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ“

Съобщение до участниците, които не са получили решението за изменение на решението за определяне на изпълнители

Дата: 2018-05-18 16:43:00

Описание:

ДО:

ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ"

"АВГУСТА КОНСУЛТ" ЕООД

"ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД

ДЗЗД "ИВТ - ПРОКОНТРОЛ"

"СС-КОНСУЛТ" ЕООД

"ТРАНСКОНСУЛТ-БГ" ООД

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАНСТО ДРУЖЕСТВО "ГЕОАРХ-ВИГОРА-СТЕП"

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

На дата 17.05.2018 г., Ви е изпратено Решение №18РОП10(7)/17.05.2018г. за изменение на Решение №18РОП10(6)/15.05.2018г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: с предмет: „ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ” и уникален номер в РОП 00267-2018-0010, съдържаща следните обособени позиции: Обособена позиция №1 Многофамилни жилищни сгради с адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Константин Геров“ №13, №15; гр. Пловдив, район Източен, ул. „Къпина“ №№ 11, 13 и 15, бл.4031, кв. Столипиново; и Обособена позиция №2 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район Източен, ж.к. Изгрев, ул. „Босилек“ №№ 10, 12, 14, 16, 18 и 20, бл.213 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 16:00 часа на 18.05.2018 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам за следното:

Решение №18РОП10(7)/17.05.2018г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 18.05.2018г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписката на обществената поръчка.

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров             

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

18.05.2018 г.


Документи
48202018181605_СЪОБЩЕНИЕ-43-4-180518.pdf.p7s

<-- Обратно към поръчката