Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС по 17 обособени позиции

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решение №17РОП19(107)/18.05.2018г.

Дата: 2018-05-21 16:15:00

Описание:

ДО:

"ЛИВИМС" ЕООД

"НЕКСТ БИЛД" ЕООД

"ЛУСТРО - 90" ООД

"ТЕКТОС СТИЛ" ЕООД

"ТЕРМА ЕКСПЕРТ ПЛЮС" ООД

ЕТ "РОЗА 90 – АТАНАС АТАНАСОВ"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На дата 18.05.2018 г., Ви е изпратено Решение №17РОП19(107)/18.05.2018г. за изменение на Решение №17РОП19(101)/22.12.2017г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 17 обособени позиции”

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 16:00 часа на 21.05.2018 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам за следното:

Решение №17РОП19(107)/18.05.2018г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 21.05.2018г. 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписката на обществената поръчка.

 

С уважение, 

 

ТОДОР ТОДОРОВ  

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

21.05.2018 г.


Документи
21172018211605_СЪОБЩЕНИЕ-43-4.pdf.p7s

<-- Обратно към поръчката