Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Извършване на строителни-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП ИНФРАСТРОЕЖИ ООД

Дата: 2018-05-23 16:30:00

Описание:

ДО

„ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 23.05.2018 г. Ви е изпратено Решение №17РОП86(11)/22.05.2018г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции ”, открита с Решение №17РОП86/03.11.2017г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – infrastrorzhi@abv.bg

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №17РОП86(11)/22.05.2018г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции ”, открита с Решение №17РОП86/03.11.2017г., се счита за надлежно връчено на  „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 23.05.2017г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП86(11)/22.05.2018г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 23.05.2018г.

 

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров/п/

Директор на дирекция „Обществени поръчки“


Документи
30322018231405_съобщение по чл. 43, ал. 4 Инфрастроежи.doc

<-- Обратно към поръчката