Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на възложителя

Дата: 2019-01-15 09:49:00

Описание:

ДО:

„СКАФФ“ ЕООД

„СИТИ БИЛД СТУДИО“ ООД

„АГРОН ГРУП“ ЕООД

„КИЛТЕКС“ ЕООД

„АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД

ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ“

ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

ЕТ „АС–СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“

„ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД

„ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД

„ИНДЖОВСТРОЙ“ ЕООД

„СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

ДЗЗД „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“

ДЗЗД „РТ ИНЖЕНЕРИНГ“

„СИЕНИТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

„ПРОТЕКТОР БГ“ ЕООД

„ПИРС – Д“ ООД

„САГРАДА“ ООД

ДЗЗД „ЕНЕРГО ЕФЕКТ – ПЛОВДИВ“

„КИТ СТРОЙ“ ООД

„БАУ СИСТЕМ“ ООД

„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ПЛАН Б“

ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД

„РУАН-3“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

На дата 14.01.2019 г., Ви е изпратено Решение №18РОП59(6)/14.01.2019г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС” и уникален номер в РОП: 00267-2018-0065.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 17:15 часа на 14.01.2019 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и предварително обявените условия на поръчката, Ви уведомявам за следното:

Решение №18РОП59(6)/14.01.2019г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 15.01.2019г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписката на обществената поръчка.


Документи
55152019150901_СЪОБЩЕНИЕ-43-4_signed.pdf

<-- Обратно към поръчката