Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на инженеринг (идеен и работен инвестиционен проект; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на многофункционален тренировъчен спортен комплекс“ – гр. Пловдив

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Дата: 2019-01-16 15:50:00

Описание:

ДО

„Интерхолд“ ЕООД

ДЗЗД „Престиж – Парсек“

„Иса 2000“ ЕООД 

„Пирс – Д“ ООД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 06.01.2019 г. Ви е изпратено Решение №18РОП76-6/16.01.2019г. за определяне на втори класиран участник за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг (идеен и работен инвестиционен проект; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на многофункционален тренировъчен спортен комплекс“ – гр. Пловдив“, открита с Решение №18РОП76/08.08.2018г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертите Ви адрес на електронни пощи.

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №18РОП76-6/16.01.2019г.  за определяне на втори класиран участник за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (идеен и работен инвестиционен проект; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на многофункционален тренировъчен спортен комплекс“ – гр. Пловдив“, открита с Решение №18РОП76/08.08.2018г., се счита за надлежно връчено, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 16.01.2019г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №18РОП76-6/16.01.2019г., което е публикувано към настоящата преписка с публикация от дата 16.01.2019г.


<-- Обратно към поръчката