Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставки на пропан-бутан за автомобили чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане 2019-2021

Документация за обществена поръчка

Дата: 2019-02-07 10:37:00

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Част І:

Условия и указания

І. Общи условия и административни изисквания

ІІ. Условия на обществената поръчка

ІІІ. Указания за подготовка на офертата

ІV. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите

V. Комуникация и друга информация

Част ІІ:

Технически спецификации

Част ІІІ:

Проект на договор

Част ІV:

Образци

Единен европейски документ за обществени поръчки

Техническо предложение

Ценово предложение
Документи
38462019071002_І-Условия-и-указания.pdf
38492019071002_ІІ-Технически-спецификации.pdf
38532019071002_ІІІ-Проект-на-договор.pdf
39012019071002_ІV-Образци.rar

<-- Обратно към поръчката