Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставки и гаранционна поддръжка на компютърна техника и принадлежности за администрацията в Община Пловдив и структурните й звена 2019-2020

Решение за откриване, обявление и документация за обществената поръчка

Дата: 2019-04-05 13:58:00

Описание:

Линк към преписка в РОП: 00267-2019-0034

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

Част І:

Условия и указания

Част ІІ:

Технически спецификации

Част ІІІ:

Проект на договор

Част ІV:

Образци:

Единен европейски документ за обществени поръчки

Техническо предложение

Ценово предложение

Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП

Част V:

Методика за комплексна оценка


Документи
04292019051404_Решение-откриване-ПК.pdf
04322019051404_Обявление за поръчка.pdf
04402019051404_І-Условия-и-указания.pdf
04442019051404_ІІ-Технически-спецификации.pdf
04482019051404_ІІІ-Проект-на-договор.pdf
04522019051404_ІV-Образци.rar
04562019051404_V-Методика-за-оценка.pdf
39112019091404_espd-request.xml

<-- Обратно към поръчката