Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на строителство за изграждане на нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на възложителя

Дата: 2019-04-22 17:20:00

Описание:

ДО:

ДЗЗД "ИНФИНИТ ПАУЪР"

"АВРАМОВ - 1" ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Днес, на дата 22.04.2019 г., Ви е изпратено Решение №19РОП-16-7/19.04.2019г. за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителство за изграждане на нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив” и уникален номер в РОП 00267-2019-0018

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 17:15 часа на 22.04.2019 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и предварително обявените условия на поръчката, Ви уведомявам, че същото се счита за надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 22.04.2019 г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписката на обществената поръчка.

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров           

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

22.04.2019 г.


Документи
06202019221704_съобщение-43_signed.pdf

<-- Обратно към поръчката