Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на строителство за изграждане на нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”

Документация за обществената поръчка - Част VІ: Инвестиционен проект

Дата: 2019-05-14 11:08:00

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Част І:

Условия и указания

І. Общи условия и административни изисквания

ІІ. Условия на обществената поръчка

ІІІ. Указания за подготовка на офертата

ІV. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите

V. Комуникация и друга информация

Част ІІ:

Технически спецификации

Част ІІІ:

Проект на договор

Част ІV:

Образци

Единен европейски документ за обществени поръчки

Техническо предложение

Ценово предложение

Количествено-стойностна сметка

Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП

Част V:

Методика за оценка

Част VІ:

Инвестиционен проект


Документи
13152019141105_0_Богомил Строителна Док.rar
13442019141105_1_Богомил Архитектура.rar
13552019141105_2_Богомил Конструкции корпус А.rar
14022019141105_3_Богомил Конструкции корпус Б.rar
14092019141105_4_Богомил Геодезия, ВП.rar
14162019141105_5_Богомил Паркоустройство.rar
14302019141105_6_Богомил ЕЕ, Сл Инст.rar
15012019141105_6_Богомил ОВК-1.rar
15192019141105_6_Богомил ОВК-2.rar
15282019141105_7_Богомил ВиК.rar
15432019141105_8_Богомил Електро-1.rar
16072019141105_8_Богомил Електро-2.rar
16162019141105_9_Богомил ПАБ.rar
16242019141105_10_Богомил ПИИ.pdf
16312019141105_11_Богомил ПУСО.pdf
16362019141105_12_Богомил ПБЗ.pdf
16432019141105_13_Богомил Геология.rar
16482019141105_14_Богомил Поливна система.rar
16542019141105_15_Богомил ЕЛ КИП и А.rar
17052019141105_16_Богомил Технология.rar
17112019141105_17_Богомил Басейн.rar
17172019141105_18_Богомил Пътна част.rar

<-- Обратно към поръчката