Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Извършване на СМР/СРР на обект - „Античен театър – информационен център и функционални павилиони”, находящ се в АИР „Старинен Пловдив”, УПИ:І-Античен театър, кв.8 по плана на старинна градска част на гр. Пловдив

Договор и приложения, Информация за освобождаване на гаранция

Дата: 2015-07-20 10:35:00

Описание:

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

На основание сключен договор №15 ДГ 624/17.07.2015 г. за изпълнение на обществената поръчка и чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП, на участникът „Запрянови-03” ООД, на 20.07.2015 г., от дирекция „Счетоводство” е освободена внесената от тях гаранция за участие в процедурата.


Документи
44182015201007_Дог. ПКБ-Запрянови03-изведен.pdf

<-- Обратно към поръчката