Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Приготвяне и доставка на готова храна по проект BG051PO001-5.2.15-0007-C0001 – „Изграждане на Комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в Община Пловдив” по ОПРЧР

Решение за промяна и променени документи

Дата: 2015-09-18 11:29:00

Описание:

Решение №15РОП72(2)/18.09.2015г. в едно с коригирано Приложение №2 към документацията за участие.

Решението е публикувано в РОП под номер 688457.


Документи
39102015181109_15РОП72-2-18.09.15.pdf
39172015181109_Приложение-2-коригирано.pdf

<-- Обратно към поръчката