Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Проектиране, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строеж в поземлени имоти съставляващи войскови район 1536, гр. Пловдив”

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Дата: 2015-10-14 15:39:00

Описание:

Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП се уведомяват всички заинтересовани лица, че ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Проектиране, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строеж в поземлени имоти съставляващи войскови район 1536, гр. Пловдив”, открита с Решение № 15РОП61 от 27.07.2015 г. на Кмета на Община Пловдив, ще бъдат отворени и оповестени на 19.10.2015 г. (понеделник) от 10:00 часа, гр. Пловдив, ул. „Стефан Стамболов” №1, ет. 3, зала 36.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.

 

Резултатите от оценяването на офертата на ДЗЗД „Строй Пловдив” е както следва:

-          Показател С - „Срок за изпълнение предмета на обществената поръчка” е 100 точки, като по подпоказател СП – „Срок за проектиране” получи 100 точки и по подпоказател СС „Срок за изпълнение на строежа” – 100 точки.


Документи
47542015141510_Съобщение цени.PDF

<-- Обратно към поръчката