Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Ремонт на асфалтови и паважни настилки на улици на територията на гр. Пловдив”

Информация за освобождаване на гаранция

Дата: 2016-01-08 10:00:00

Описание:

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

На основание влязло в сила Решение №15 РОП 86-3/09.12.2015 г. за избор на изпълнител и чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП, на участникът ДЗЗД „Ремонти Пловдив 2015” АД, със съдружник в обединението „Инфраструктурна компания” АД, на 28.12.2015 г., от служител от дирекция „Счетоводство” е освободена внесената от него гаранция за участие в процедурата.

На класираните на първо и второ място участници гаранцията ще бъде освободена в законоустановения срок след сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка.  


<-- Обратно към поръчката