Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЮЖЕН ОБХОДЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР НА ГР. ПЛОВДИВ

Съобщение за промяна в първоначално обявения час за отваряне на постъпилите оферти

Дата: 2016-01-15 10:36:00

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че поради технически причини се налага промяна в първоначално обявения час за провеждане на публичното заседание за отваряне на постъпилите оферти за  участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за изграждане на Южен обходен канализационен колектор на гр. Пловдив”, открита с Решение №15РОП92/08.12.2015г. , публикувана в РОП под уникален номер 00267-2015-0093.

Датата и мястото остават непроменени като заседанието ще се проведе на 20.01.2016г. от 11:00 часа, в стая №36, ет.3 от Административната сграда на Община Пловдив,  находяща се на адрес: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1.

С уважение,

ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ

Кмет на Община Пловдив

*Съобщението с Изх.№15РОП92(5)/15.01.2016г. е приложено в прикачения файл.


Документи
45322016151001_15ROP92-5-15-01-16.PDF

<-- Обратно към поръчката