Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ

Поръчка №: 20151020gLXY2315084

Дата на връщане/задържане: 2016-04-05 00:00:00

Към контрагент: ДЗЗД „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ – СК ПЛОВДИВ“

Размер на плащане: 1000.00

Основание за връщане/задържане на гаранцията:

Обособена позиция №2


<-- Обратно към поръчката