Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-26 16:50:00
№ 20151020gLXY2315084

Описание:Документи
32402015261610_sait.rar
34112015261610_peta.rar
52482015261610_kishinev111.rar
56152015261610_kishinev222.rar
56382015261610_kishinev333.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП 2016-01-15 13:33:00
Протокол № 2 2016-01-26 09:15:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2016-02-05 14:13:00
Протоколи от работата на комисията 2016-02-23 14:08:00
Решение за избор на изпълнител 2016-02-23 14:10:00
Решение за избор на изпълнител 2 2016-03-14 16:45:00
Договор за ОП 1 2016-04-04 13:25:00
Договор за ОП 2 2016-04-25 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализ 2016-04-11 00:00:00

<-- Обратно към поръчки